นางทวีวรรณ แน่วแน่ รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการอบรมครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนด้านการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 24 – 25 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

You may also like...