ผลสอบครูผู้ช่วย

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งแต่งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิสอบภาค ค
บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ภาค ค วิชาเอก ประถมศึกษา, ภาษาจีน, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาญ่ี่ปุ่น, ดนตรีไทย, อุตสาหกรรมศิลป์, คณิตศาสตร์,ทัศนศิลป์, ดนตรีสากล, นาฎศิลป์, ปฐมวัย, เคมี, ฟิสิกส์, บริหารธุรกิจ, เกษตร, ภาษาอังกฤษ    download
บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ภาค ค วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป, วัดผลและประเมินผล, การเงิน/บัญชี, บรรณารักษ์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, พลศึกษา, คหกรรม, ชีววิทยา        download
แผนผังสนามสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 สำหรับสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 สนามสอบ : โรงเรียนวัดด่านสำโรง    download

 

You may also like...