พิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางวนิดา ไพรพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ โดย นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน