ยุวกาชาดจิตอาสา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับโรงเรียนคลองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดคู่สร้าง โดย นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย ผู้อำนวยกลุ่มทุกกลุ่มของสำนักงาน ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด รวมทั้งสิ้น จำนวน 250 คน ร่วมกิจกรรมยุวกาชาดจิตอาสา ทำความสะอาดชุมชน คลองสองพี่น้อง ปลูกป่า ทำความสะอาดวัดในบริเวณโรงเรียน ที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการเป็นการปลูกฝังให้สมาชิกยุวกาชาดได้มีจิตสำนึกในการสร้างความดี มีจิตอาสา มีความเสียสละรู้จักการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์