ข่าวสารและประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
หนังสือ การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุ คลิก
ประกาศ การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุ คลิก
เอกสารแนบท้าย 1 (รายละเอียดตำแหน่ง) คลิก
เอกสารแนบท้าย 2 (ใบสมัคร) คลิก
เอกสารแนบท้าย 3 (องค์ประกอบ ตัวชี้วัด) คลิก

You may also like...