วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย สายที่ 1 ประจำปี 2560 สังกัดกระทรวศึกษาธิการต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจากนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี

You may also like...