Author: Thammaprateep

เลือกตั้ง

เลือกตั้ง

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชกา...

สอบผู้อำนวยการ

สอบผู้อำนวยการ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดส...

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบ...

รายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก

รายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดส...

มาตรการป้องกันการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริต

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดส...