วันที่ 14 มิถุนายน 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โดย ดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมสัมมนาการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายทิศทางเป้าหมาย การดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดสมุทรปราการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3) ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง โดยได้รับเกียรติจากนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี

You may also like...