ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ผู้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา การประเมินพฤติกรรมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ประเมินทางลับ) จำนวน 1 ชุด สำหรับผู้ประเมินแต่ละคน

You may also like...