ประชุม

นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รักษาการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 3/2562 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน และบุคลากรในสังกัดกลุ่มโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562

You may also like...