ผลการคัดเลือกครู

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ)   รายละเอียด

You may also like...