กศจ. ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ (กศจ.) ครั้งที่ 7/2564
ณ ห้องประชุมยุวรีเอื้อกาญจนวิไล โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ กรรมการและเลขานุการ