กศจ6/2563

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม กศจ. ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563