กำกับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมยุวรีเอื้อกาญจนวิลัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โดย นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม