คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุม การตัดสินผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 โดย นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากูล ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มอบ นางสาววันเพ็ญ หงษ์บิน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นประธานในการดำเนินงาน พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการและเลขานุการ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม