จิตอาสาส่งเสริมสุขภาพบริการชุมชน (ร่วมต้าน COVID-19)

นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการรับมอบหน้ากากอนามัย face shield เครื่องชั่งน้ำหนักและอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 จากบริษัท MP Famase ร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มจิตอาสาด้านสาธารณสุข ในโครงการ “จิตอาสาส่งเสริมสุขภาพบริการชุมชน (ร่วมต้าน COVID-19)” และให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อ 19 พ.ค. 63