ชี้แจงแนวทางการรายงานข้อมูลสถานการณ์

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุม ชี้แจงแนวทางการรายงานข้อมูลสถานการณ์ประจำวันของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ) ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ โดย นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากูล ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวนงนุช อนันต์วัฒนชัย รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เลขานุการและคณะอนุกรรมการดำเนินงาน ในการนี้ ได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการข้อมูลการป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นรองหัวหน้าศูนย์ฯ ผู้อำนวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ ศน. เป็นกรรมการและเลขานุการ