ชุมนุมลูกเสือสำรอง

นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย) นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ ฐานทัพเรือกรุงเทพ จังหวัดสมุทรปราการ

รูปภาพเพิ่มเติม