ตรวจความพร้อม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจความพร้อมฯ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพของโรงเรียนฐานุพงศ์บริรักษ์ สุขุมวิท จังหวัดสมุทรปราการ