ตรวจ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายวินัย ยงเขตรการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย คณะกรรมการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดำเนินการตรวจ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ