ต้อนรับผู้ตรวจราชการ

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 2 และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1