บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 8

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 -16.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย ครั้งที่ 8 จำนวน 11 กลุ่มวิชา 89 อัตรา ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดย นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายด้านการศึกษาแก่ครูผู้ช่วยพร้อมข้อคิดในการเป็นครูที่ดี