บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 7

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย จำนวน 10 กลุ่มวิชา 37 อัตรา และครูผู้ช่วย สควค. จำนวน 1 อัตรา ณ ห้องประชุมยุวรีเอื้อกาญจนวิไล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1,2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 โดย นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายด้านการศึกษาแก่ครูผู้ช่วยพร้อมข้อคิดในการเป็นครูที่ดีและการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน