บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการ รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6/2564 โดย นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากูล ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการดำเนินงาน พร้อมด้วย นางวนิดา ไพรพฤษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวต้อนรับและให้โอวาทพร้อมหลักปฏิบัติในการเป็นข้าราชการที่ดี