บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยุวรีเอื้อกาญจนวิไล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินงานการรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2564 โดย นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากูล เป็นประธานในการดำเนินงาน พร้อมด้วย นางวนิดา ไพรพฤษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทพร้อมหลักปฏิบัติในการเป็นข้าราชการที่ดี