ประชุมกลไกการบริหาร

วันที่ 26 – 27 มกราคม 2566 นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อออกแบบกลไกการบริหารและการจัดการศึกษาในพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ภาคกลาง โดยมีนายอรรถพล  สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมโชติกา โรงแรมเซ็นทรัลเพลส อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร