ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพนักเรียนตามแนววิถีใหม่


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวนงนุช อนันต์วัฒนชัย รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางสาวพิมพ์ภัทรา ศิริจารุกิตติ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพนักเรียนตามแนววิถีใหม่ (NewNormal) แบบบูรณาการปี 2564 “เสริมพลังสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรการยกระดับความปลอดภัย มั่นใจสุขอนามัยไร้โควิด-19 ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1โดย นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในการประชุม