ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2566 โดย นางสมรัตน์  สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนางสาวนงนุช  อนันต์วัฒชัย รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม