ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ (กศจ.) ครั้งที่ 2/2564


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ (กศจ.) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ กรรมการและเลขานุการ รายงานผลการดำเนินงานตามระเบียบวาระการประชุมฯ