ประชุมคณะกรรมการ Supervisor Team ระดับจังหวัด

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ Supervisor Team ระดับจังหวัด เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.สมุทรปราการ