ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ (อกศจ.) ครั้งที่ 2/2564


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ (อกศจ.) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โดย นายนิวัตต์ น้อยมณี ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ อนุกรรมการและเลขานุการ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม