ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2564


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โดย ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ