ประชุมทำแผนบูรณาการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางละม่อม รำพึงนิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และ นายอภิสิทธิ์ รอดบำเรอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการร่วมประชุมทำแผนบูรณาการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม