ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมยุวรีเอื้อกาญจนวิไล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โดย นางสมรัตน์  สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายชัชลินทร์ โยธาทิพย์ นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ