ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2563 โดย นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายชัชลินทร์ โยธาทิพย์ นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1