ประชุมลูกเสือสำรอง

นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานประชุมเตรียมความพร้อม ชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครอบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย่) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ ฐานทัพเรือกรุงเทพ จังหวัดสมุทรปราการ

รูปภาพเพิ่มเติม