ประชุมสรุป O-NET

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานการทดสอบประดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม และมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ