ประชุมอกศจ 6/2563

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โดย นายนิวัตต์ น้อยมณี ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน ในการประชุม พร้อมด้วย นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นกรรมการและเลขานุการ