ประชุมเตรียมความพร้อม

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการจัดประชุม คณะดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564
โดย นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากูล เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางวนิดา ไพรพฤษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เลขานุการและคณะดำเนินงาน