ประชุมโรงเรียนเอกชน 2/66

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมยุวรีฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โดยนางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายชัชลินทร์ โยธาทิพย์ นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ