ประชุม กศจ. ครั้งที่ 8/2563

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมยุวรีเอื้อกาญจนวิไล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โดย นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นกรรมการและเลขานุการ