ประชุม กศจ. 13/2562


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 13/2562 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โดย นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานการประชุม นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รักษาการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นกรรมการและเลขานุการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562