ประชุม กศจ. 7/63

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมยุวรีเอื้อกาญจนวิลัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โดย นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นกรรมการและเลขานุการ