ประชุม ผอ กลุ่ม

นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อ 19 พ.ค. 63