ประเมินโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โดย กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณทางการลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการประเมินผลสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2565 จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ/ โรงเรียนวัดด่านสำโรง/ โรงเรียนวัดบางเพรียง/ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง/ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมพัฒนาการ และ โรงเรียนสมุทรปราการ