ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565

มื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ดำเนินการจัด การประชุมตัดสินผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 จำนวน 3 ประเภท ประกอบด้วย ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านครูผู้สอน ด้านผู้สนับสนุน ณ ห้องประชุมยุวรีเอื้อกาญจนวิไช ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โดย นางสาวนงนุช อนันต์วัฒนชัย รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางสาววันเพ็ญ หงษ์บิน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ และเลขานุการ