พัฒนาอาคาร


นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รักษาการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมเตรียมโครงการ “พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน” ของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการนายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รักษาการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมเตรียมโครงการ “พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน” ของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ