พิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ประจำปี 2563 จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โดย นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นคณะอนุกรรมการร่วมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสมุทรปราการ