พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล


วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 นำโดย นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการ ในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรม ฉายาลักษณ์ พร้อมนำข้าราชการกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณพิธีชั้น 2 อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ