รัฐพิธี


นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รักษาการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเป็นการประชุมโครงการรัฐพิธีต่าง ๆ สำหรับโรงเรียนเอกชน โดยสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1