รับสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรับสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันทึ่ 16 – 22 มิถุนายน 2563 อัตราว่าง 41 อัตรา จำนวน 11 วิชาเอก มีผู้สมัครทั้งสิ้น 251 คน